יותר שאלות מתשובות – בעקבות סיכום העדויות

ראשית, הבהרה: ההתעקשות שלי על כך שאולמרט לא טעה במלחמת לבנון, אין פירושה שאני תומך באולמרט, שאני רוצה שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה, שאני מצדיק את מלחמת לבנון השנייה ומהלכיה. אבל, גם לאחר פרסום דו"ח הביניים של וינוגרד, אני ממשיך לחשוב שהדיון הציבורי על המלחמה איננו מתרכז בעיקר, או אפילו באמת.

אני חושב שמבחינת תהליכי עומק בישראל עדיף שאולמרט יילך בשל הסיבות הנכונות ולא בשל הסיבות הלא-נכונות (אפילו שאני לא רואה את זה קורה).

אחת הטענות העיקריות שעולה מן הדו"ח היא הפזיזות וחוסר הרצינות בהן נתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה. טענה זו בעייתית משתי סיבות: מהבחינה הציבורית, קשה להבין כיצד הציבור לא מתרעם על ועדת וינוגרד. הרי רוב הציבור היה בדיעה שישראל חייבת להגיב בחריפות על חטיפת החיילים; למלחמה היה גיבוי נרחב, וקצת מצחיק לשמוע את כל האנשים שקוראים לאולמרט להתפטר בעקבות דו"ח וינוגרד, כשהם היו לא פחות פזיזים וחמומי מוח על נסראללה מאשר אולמרט. מה הם רצו? מישהו שיבהיר להם שצריך להמשיך להבליג? זה לא הרושם שהתקבל בקיץ שעבר.

בנוסף לכך, ישנה גם בחינה עובדתית. גם חלוץ וגם אולמרט אומרים שהם רצו לשבור את מדיניות ההכלה. חלוץ אף מדבר על תגובה שבמכוון תהיה בלתי-פרופורציונלית. כך שהתמונה של ראשי צבא ומדינה שמתרגזים על חטיפת החיילים, ופועלים ב"שלוף", לא אמינה בעיניי.

אצל אולמרט מאוד ברור, לאורך כל העדות, שהמהלך הצבאי נועד לאפשר תהליך מדיני. המהלך הצבאי הוא משני. בעדויות פרץ וחלוץ, לעומת זאת, זה לא ברור. לעתים מדברים על מהלך צבאי כמנוף למהלך מדיני, ולעתים המאמצים המדיניים מתוארים כאמצעי בלבד, על מנת להאריך את "חלון ההזדמנויות" המפורסם, שמטרתו להאריך את המבצע הצבאי. זו, כמובן, חשיבה צבאית מנוונת שלא תוביל אותנו לשום מקום.

השאלה היא מה היה היעד המדיני של אולמרט: בראשית עדותו (עמ' 10), הוא אומר שמטרת הפעולה הייתה להביא ליישום של החלטה 1559, לפריסת צבא לבנון לאורך הגבול. אך רוב העדות הוא מדבר על מטרה אחרת, של הכנסת כוחות זרים לאורך הגבול. האם הוא מתמקד בזה כיעד לאור התוצאות?

השאלה הזו חשובה כיוון שרק היא יכולה לענות האם אולמרט נכשל בעיני עצמו במלחמה. אם הוא התכוון להביא לפריסה של צבא לבנון, הרי שהוא נכשל (ומסרב להודות בזה); אם הוא רצה מלכתחילה להביא לכוח בינלאומי (כפי שעולה מרוב עדותו), הרי שהוא הצליח, אך במחיר גבוה מאוד.

לשאלת היעד האמיתי יש עוד מרכיבים שאני לא מצליח להבין עד הסוף: פריסת צבא לבנון קשורה לשאלת עצמאותה של לבנון, ובכך קשורה גם לסוריה, למעורבותה של סוריה בלבנון, וליחסי-סוריה-ישראל. לא פעם בעבר חימום הגבול בלבנון היה תולדה של נסיון ישראלי לקדם מהלך שלום עם סוריה.

ככל הידוע לי, לא היה שום שינוי בחזית סוריה-ישראל קודם המלחמה. המהלך המדיני הדרמטי שעמד להיעשות היתה תוכנית ההתכנסות. ברור שגם חוטפי שליט וגם נסראללה יכלו לדעת שפעולות מעין אלה יקשו על אולמרט להעביר את תוכנית ההתכנסות. למה חמאס וחיזבאללה חששו מהוצאה לפועל של תוכנית ההתכנסות?

האם אולמרט באמת האמין (כפי שאמר במהלך המלחמה) שדווקא המלחמה תקדם את תוכנית ההתכנסות? כיצד המצב החדש בלבנון היה מקדם זאת? כיצד הגברת נוכחות יוניפי"ל משפיעה על מעורבות סוריה בלבנון? האם חיזוקו של צבא לבנון היה מחליש גורמים קיצוניים ובכך מאפשר להתקדם עם תוכנית ההתכנסות? האם אולמרט התכוון שכוח בינלאומי ייכנס לשטחים ויסייע לשמור על ההפרדה לאחר ההתכנסות?

שאלות אלו ועוד נראות לי מעניינות יותר, רלוונטות יותר, ואמיתיות יותר מגיבוב המילים שהתקשורת עוסקת בו כרגע: נסיונם הצבאי של הקברניטים, יכולתו של רמטכ"ל כחול לפקד על צבא ירוק, ופזיזות ההחלטה.

ההחלטה לא היתה פזיזה, כיוון שהיתה לה מטרה מאוד ברורה שנמשכה עד סוף הלחימה. לנו קשה לקבל שאולמרט מוכן לספוג כמות כזו של טילים, כמות כזו של הרוגים, רק כדי "לאותת לזירה הבינלאומית, להגיד להם: חבר'ה, בואו הנה, אם לא תזדרזו להשיג את התהליך המדיני, אני לא אפסיק, כדי להאיץ את התהליך המדיני" (מתוך עדותו, עמ' 48).

אשמח בעיקר לתגובות שמתייחסות לשאלות האלה, ולא לאמירות הכלליות שהוא צריך להתפטר, או שהוא לא ניהל את המלחמה נכון.

עדותו של פרץ בועדת וינוגרד – התקציר (עד כמה שאפשר…)

התרשמותי הכללית מנוסח עדותו של עמיר פרץ בוועדת וינוגרד, מושפעת מן העובדה שקראתי אותה לאחר העדות של אולמרט. לא ספרתי שורות, אבל ההתרשמות שלי היא שיש הרבה יותר שורות בהן השופטים מדברים מאשר דבריהם בעדותו של אולמרט. במילים אחרות, "לא נתנו לו לדבר". הרבה מהשאלות מנוסחות בטון מזלזל, מדברים אליו כאילו הוא לא מבין את השאלה, באיזשהו שלב השופט וינוגרד אומר לו "דווקא אתה, בתור אחד משדרות", ועוד כהנה וכהנה. 15 העמודים הראשונים אינם דנים באסטרטגיה בכלל, כאשר סדרת השאלות הראשונות נוגעת ליחסים אישיים – של פרץ עם אולמרט, עם חלוץ, וכו'. נו, האם מישהו באמת חושב שזו פעם ראשונה שרה"מ ושר הבטחון היו חלוקים ביניהם בזמן מלחמה? אם כבר, תשאלו אותו גם על יחסיו עם אשתו. גם לזה יש רלבנטיות. מן הסתם שר בטחון שהמערכת הזוגית שלו פגועה, מתקשה להתרכז בעבודה השוטפת של ניהול מלחמה (או להיפך: דווקא בשל מערכת היחסים הטובה בינו לאשתו, הוא ביכר לשוב הביתה במהירה, ולא הקדיש די זמן למלחמה).

אבל – אין בגישה השלילית שפרץ זכה לה כדי להצדיק את עדותו המביכה בוועדה. ראשית, השיח שלו פחות אמין מזה של אולמרט. אולמרט מציין במפורש שפרץ הוא יריב פוליטי שלו, ועדיין מדבר אליו בכבוד (ולא מטיל עליו אשמה כלשהי בניהול המלחמה). אולמרט אומר במפורש שצריך להבדיל בין אמירות שלו שנאמרות לצורך פוליטי לבין מעשים שלו. פרץ חוזר על כמה דברים שברור לעין כל שהם שקרים: למשל, מערכת יחסים טובה עם דן חלוץ, מערכת יחסים טובה עם אולמרט לפני המלחמה, ועוד. דווקא השקרים הקטנים האלה מקשים על האמינות הכללית.

אולמרט מציין בכמה מקומות את החשיבות של הכוח הבינלאומי ואת ההתעקשות שלו על כך. פרץ נראה כמדגיש דווקא מטרה הפוכה: דחיקת ממשלת לבנון להשתלטות על הגבול, וסיוע בכך על-ידי החלשת חיזבאללה. לרוב הוא נזכר בכוח הבינלאומי רק לאחר מכן, וייתכן שזה נעשה רק בשל התוצאות הידועות של המלחמה. קשה לדעת.

מצד שני, לא ניכרת ראייה אסטרטגית כוללת כמו זו שאולמרט מציג: במקום מסויים הוא טוען כנגד החיזבאללה שלא מקיים את החלטה 1559 (אף שזו איננה נוגעת לחיזבאללה), במקום אחר הוא מצביע על רצון להנחיל לחיזבאללה תבוסה שתבהיר לו שלא כדאי לו לתקוף את ישראל, אך מיד אומר שאי אפשר להביס ארגון טרור. פעם מציג יעד של התפרסות צבא לבנון לאורך הגבול, ופעם מדבר על כוח רב-לאומי. במקום אחד הוא מציג את ההישג הגדול של המלחמה בכך שהקונספציה השתנתה, שנחשפה חולשתו של צה"ל בזמן והצורך להזרים תקציבים לצה"ל. אך זה איננו הישג של מלחמה. זה תוצאה של כשלון במלחמה, ולא ניכר שהוא מבחין בהבדל זה.

עוד נקודה שמאכזבת בעדותו היא הטלת אשמה חריפה מאוד על דרגים שונים, גם הצבא וגם הממשלה, באופן שנשמע פחות בעדותו של אולמרט. במקום מסויים הוא מדבר על-כך שהוא כפוף לדרג המדיני, ובכך לוקה בבלבול חמור של הכוחות: שר הבטחון הוא חלק מן הדרג המדיני, ולא הדרג הצבאי. דווקא הוא שהדגיש שהוא איננו רמטכ"ל-על, נכשל בהכללת עצמו כחלק מן הדרג הצבאי, כאשר הדבר היה נוח לו.

הפסקות חוזרות על עצמן, אבל הבאתי אותן, כדי להראות מה הוא מדגיש כיעדים, האופן שבו הוא מסדר אותם, והעובדה שהם פחות ברורים לו מאשר מה שהשתקף בעדות אולמרט. עוד דבר שכדאי לשים לב אליו: סוגיית החטופים. מדברי פרץ עולה שהוא ציפה לפעול להשבתם לא דרך משא ומתן מול החיזבאללה, אלא על-ידי לקיחת אחריות של ממשלת לבנון, ומו"מ מולה להשבתם.

עמ' 17, שורות 1 – 19 (עם דילוגים): מדובר באירוע חריג, שמדובר באירוע שלא ניתן להתייחס אליו כאל אירוע שמדיניות ההכלה והתגובה היא תהיה התגובה… אני ראיתי מטרה מרכזית אחת. א. לשנות את משוואת – את המשוואה של התגובה אל מול החיזבאללה… כלומר, מדינת ישראל החזקה, מדינת ישראל שאמורה ליצור מאזן אימה, מדינת ישראל שנמצאת אחרי יציאה מלבנון, אחרי הסכם שיש של מועצת הביטחון, מוצאת את עצמה מול ארגון גרילה, שפשוט, מה שנקרא, לא מתחשב ומתעלם לחלוטין מן העובדה שיש החלטת מועצת בטחון 1559 שצריכה להיות מיושמת.

עמ' 18, שורות 13 – 22 (עם דילוגים): המטרה היתה שהחיזבאללה לא יעז לתקוף את – לא יעז לפגוע בריבונותה של מדינת ישראל…. מרגע שבו נכנסנו לדיון מעמיק להגדרת המטרות הנלוות, זה לא מטרות נלוות, כל המטרות שהוצגו בעצם היו מטרות שכל מטרה עמדה כמטרה עיקרית בפני עצמה. כמובן שאלת החטופים היתה שאלה שעמדה כשאלה מרכזית. כמובן שינוי המשוואה בין מדינתית מול לבנון כאשר אנחנו צריכים לגרום לכך שלבנון לוקחת מחדש את האחריות על הריבונות שלה באזור דרום לבנון.

עמ' 26, שורות 17 – 22: אני מרגיש שהמלחמה הזאת נתנה לנו הזדמנות לטפל בנושאים מאד מאד מהותיים גם בקונצפציה, גם דרך סדרי העדיפויות, הן בתוך מדינת ישראל, והן בתוך צה"ל, נתנה לנו הזדמנות שאולי מבחינת מדינת ישראל, זה אחד הדברים המשמעותיים שהתרחשו.

עמ' 31, שורה 32 – עמ' 32, שורה 2: זו היתה גם החלטת הממשלה, ועל פי החלטת הממשלה אני פועל, ואינני פועל בחלל ריק. כל התוכניות, כל ההצעות, כל ההחלטות האופרטיביות צריכות בהחלט להיות יוצאות מכך שיש דרג מדיני בסופו של דבר, שמנחה, כשאני אמור להביא בפני הדרג המדיני את כל השיקולים, את כל האופציות.

עמ' 35, שורות 9 – 22: ההערכה שלי היתה שהמערכה הזו תיקח בין 10 לשבועיים ימים. הערכתי שהקהילייה הבין לאומית לא תיתן לנו חלון זמן גדול יותר, אעפ"י שחשבתי יש ככל שיינתן יותר זמן לכוחות לפעול, כך נצליח להחליש יותר את החיזבאללה וכך נביא אותו לנקודה רחוקה יותר מהמצב שהוא נמצא. ואם הוא התחמש והתעצם במשך שש שנים ופעולה של יום אחד מחזירה אותו שנה אחורה, נגיד, או שנתיים אחורה, אז פעולה של 10 ימים מחזירה אותו הרבה יותר אחורה. היה ברור שמדובר פה במצב שהדבר המרכזי שידענו, שארגון טרור אי אפשר לחסל. ארגון טרור לא מחסלים. מספיק שארגון טרור נשאר בסופו של דבר עם הטרוריסט האחרון עם הדגל ביד, אז הוא ממשיך להתקיים. ארגון טרור, זה קודם כל, המטרה היא להחליש אותו, ליצור מאזן הרתעה שונה אל מולו, ולשנות את המצב, בבחינת מי אחראי על השטח, מי צריך לטפל בו.

עמ' 36, שורות 15 – 23 (עם דילוגים): היעד השני כמובן היה, מימוש המשוואה הבין מדינתית מול לבנון, והחזרת האחריות של לבנון על השטח… היו לנו מספר יעדים. יעד ראשון לפגוע בצורה קשה ככל האפשר בחיזבאללה, יעד שני, מימוש 1559, להפוך החלטה זו להחלטה עם שיניים שבה בהחלט ממשלת לבנון לוקחת אחריות. העברת כוחות בין לאומיים לשליטה ואכיפה בתוך דרום לבנון.

עמ' 37, שורות 9 – 13: מה שחשבתי שצריך להשיג, הם בראש ובראשונה החלשת החיזבאללה, פגיעה קשה בחיזבאללה ככל האפשר, יצירת התנאים להחזרת החטופים, שינוי המשוואה מול החיזבאללה, שינוי המצב הבין מדינתי בינינו לבין לבנון, ובהחלט המימוש הזה, כמובן זה באמצעות או כוח של צבא לבנון, או כוח של הקהילייה הבין לאומית, כוחות האו"ם.

עמ' 45, שורות 9 – 20: היעדים היו הגדרת לבנון כגורם האחראי לפעילות המתבצעת משטחה, הפסקת הטרור המתבצעת מתחום לבנון כלפי ישראל, ובהמשך ייצור מערכת יחסים בין מדינתית עם לבנון. דבר שני, הממשל הלבנוני יממש את אחריותו המדינתית בדרום לבנון, יישם החלטה 1559 ע"י לבנון, יצירת קו כחול חדש, זה לא הדגשתי קודם בשאלות הקודמות, יצירת קו כחול חדש, שהיה אחד היעדים שאני הצבתי – כששואלים אותי בהשפעה שלי על המלחמה, אני קבעתי מלכתחילה שקו כחול חדש מבחינתי זה הישג ממשי, שאפשר להשיג אותו בכל מתווה של מערכה, הוא הישג חשוב ביותר. דבר שלישי, החזרת החטופים. הגדרת ממשלת לבנון כאחראית לשלומם ולהחזרתם.

עמ' 46, שורות 3 – 4:  הערכתי שהזמן שיינתן לנו ע"י הקהילה הבין-לאומית לא יעלה על שבועיים ימים.

עמ' 51, שורה 22 – עמ' 52, שורה 5:  אני מצטער לומר, אני איש שלום, אני מתנגד למלחמות. אני איש שהקונצפציה שלי אומרת שאין מבצע צבאי שעומד בפני עצמו, אלא מבצע צבאי יוצר מרחב מדיני. אבל גם מי שרוצה שלום, ייכון למלחמה, ומי שרוצה שיהיו הסכמי שלום, בסוף צריך להשאיר מספיק כוח שיוצר מאזן אימה ששומר על השלום. אני חושב שבמידה ולא היינו פותחים במתקפה הזאת, לא היה נוצר מרחב מדיני בכלל. העובדה היא, שהעובדה שיצאנו במתקפה נחרצת, קיבלנו גיבוי בין לאומי גרם לכך, לזרם של משלחות, גם מהאו"ם, גם מהגורמים האחרים, כולל ולרבות האמריקאים שבאו ועשו הכל כדי לדחוף לידי הסכם.

עמ' 57, שורות 23 – 27: העובדות הן שאני ב-19 לחודש, ב-19 לחודש, בניגוד לעמדת כולם, הולך לראש הממשלה, דורש אישור לגיוס מילואים, ראש הממשלה מביע עמדתו בצורה נחרצת נגד האפשרות של גיוס מילואים, מהטעמים הלאומיים כפי שתיארתי קודם (הכוונה היא לטראומת מלחמת לבנון הקודמת – א"ע)

עמ' 61, שורות 9 – 12: לפי דעתי, חיזוק ההרתעה יעמוד למבחן. אני חושב שעד רגע זה ברור לחלוטין שעלתה ההחזקה, מכיוון שהסיכוי שכוח של חיזבאללה יתקוף את מדינת ישראל, הוא סיכוי קטן מאוד, להערכתי, בשנים הקרובות.

עמ' 66, שורות 2 – 5: ועוד מעט נוצרת תחושה שבכלל הקהילייה הבין לאומית זורקת לנו חבל הצלה, שלא אנחנו אלה שבאים מעמדה שבה גם החיזבאללה, גם הלבנונים, כולם באים ואומרים: מדינת ישראל השיגה את ההישגים שלה, ואנחנו רוצים הפסקת אש.

עמ' 67, שורה 26 – עמ' 68, שורה 3: סביר להניח שאילו אני הייתי עומד במקומו, הייתי מחליט בדיוק כמוהו. אילו זה היה המצב של הפסקת המערכה, מול ההתלבטות האם עומדים על כך שעד שהחטופים לא יועברו לממשלת לבנון, אנחנו איננו מפסיקים את המערכה, אני מניח שהייתי מחליט החלטה דומה.

עמ' 69, שורות 19 – 27: צה"ל ביקש מיד עם הפסקת האש, לסגת מייד לקו הכחול. אני התנגדתי. אני אמרתי, אין נסיגה בלי העברת דגלים. גם אם יגיע איזה ג'יפ… של צבא לבנון, או איזה רק"מ מסוים של יוניפיל, אנחנו לא עוזבים מבלי שיש העברת דגלים ומבלי שיש העברת שטח לידי איזה גורם שבא ולוקח אחריות, אפילו אם זו אחריות הצהרתית. חזרה לנסיגה, דוגמת הנסיגה שהיתה מלבנון קודם, בלי העברת אחריות לשטח – אמרתי: לא מקובלת עלי. ואכן זו היתה ההחלטה, לא מעבירים שטח מבלי שהגורם האחראי מגיע לשם.

לחשוב שאולמרט טעה במלחמה – זו אופטימיות

רגע לפני וועדת וינוגרד, שתעיב על הכל – ולשווא, אני רוצה להביא את הפירוש שלי למה שהתרחש בקיץ שעבר. התיאור שלי את מסך הערפל, בפוסטים שנשאו כותרת זו, היו נסיונות להדגים כיצד גם "גילויים" על המלחמה אינם אמינים, ולכן אינם יכולים לשמש אותי בנסיון להבין את מה שאירע.

מעל הכל, מוליכה אותי ההבנה שלא יכול להיות אולמרט שהוא כל-כך טיפש כמו שעושים ממנו. אנשים טועים, אנשים לא מוכנים להקשיב, אנשים לא חושבים עד הסוף. אבל ניהול המלחמה, אם נקבל אותה כפשוטה, שבר כל שיא. זה הפירוש הרגיל. לפי תפיסה זו, כל נהג מונית, כל בסטיונר בשוק, ובוודאי שכל פרשן צבאי, ראה את מה שאולמרט ועמיר פרץ לא ראו. לפי הפרשנות הרגילה, שכל מהלכי המלחמה הם סידרה של מחדלים, כל המדינה היא חכמה, רק שיש בה קבוצה קטנה של מטומטמים שלא יודעים לנהל מלחמה. איתרע מזלנו ובקיץ שעבר כל המטומטמים היו בעמדות מפתח: אולמרט, פרץ, חלוץ.

אה, יש עוד קבוצה של מטומטמים, אצל הערבים, אבל הציבור היהודי התרגל שהערבים מטומטמים ולכן לא דן בזה. הרי אילולא חטיפת גלעד שליט וחטיפת גולדווסר ורגב בלבנון, ממשלת אולמרט הייתה אמורה להיות עכשיו בשיא מהלך היסטורי של תוכנית ההתכנסות, פינוי מרבית ההתנחלויות בשטחים. חמאס לא יודע את זה? נסראללה לא חשב שפעולת חטיפה עלולה להקשות על ההתכנסות? הרי היה עדיף גם לחמאס וגם לחיזבאללה לתת לאולמרט שקט תעשייתי, לפנות כמה שיותר התנחלויות, ואז לחזור לטרור. אם – אם הם היו מעוניינים בהתכנסות. אני לא יודע להסביר למה שחמאס וחיזבאללה יתנגדו למהלך ההתכנסות, אני לא מזרחן. אבל מהפעולות שלהם אני למד שהם העדיפו ליצור מצב שדעת הקהל בישראל תתנגד ל"ויתורים" נוספים.

עכשיו, לגבי אולמרט: המבצע נפתח תחת הכותרת "להחזיר את הבנים הביתה". מדליפות של עדותו בוועדת וינוגרד נודע לנו שהוא ביקש מהרמטכ"ל להכין תוכנית לתקיפה בלבנון לפני החטיפה. הוא גם הורה לרמטכ"ל להכין תוכנית במקרה של חטיפה, אבל הדגיש שיש לחשוב על פעולה שאפשר לבצע גם ללא אירוע חטיפה. את זה אולמרט אמר לוינוגרד, כדי להוכיח שהפעולה בלבנון לא הייתה שליפה. אז אנחנו יודעים שהמבצע תוכנן, ושלמרות שהוא תוכנן, אולמרט העדיף לחכות להתגרות של חיזבאללה ולא לפתוח בעצמו. אני מניח שהתגרות כזו הייתה נוחה לו, כדי להסתיר את המניעים האמיתיים שלו למבצע.

המניעים הללו יכולים להיבחן, רק על-ידי מבחן התוצאה. מילים לא יעזרו, כי כפי שראינו אלה משמשות כמסך עשן, המסתיר את הכוונות הממשיות. על המעשים, לעומת זאת, קשה לכסות. אם-כן, השאלה היא מה הייתה הנקודה שבה אולמרט הסכים להפסיק את הלחימה.תלונות על פגיעה באזרחים, פגיעה בתשתיות חיוניות, כפר-כנא ב', ביקור של קונדוליסה רייס שמנסה ללחוץ להפסקת אש – כל אלו לא הובילו להפסקת אש. החלטה 1701 של מועצת הבטחון של האו"ם לתגבר את יוניפי"ל ב-15,000 חיילים –  כן.

החלטה 1701 הפכה את המציאות בלבנון בעקבות החלטת או"ם קודמת, 1559. 1559 הייתה למעשה תגובה מאוחרת של האו"ם לנסיגה החד-צדדית של צה"ל ב-2000, ודרשה מצבא לבנון להתפרס לאורך הגבול עם ישראל. בד בבד, נשלחו פחות ופחות כוחות תיגבור ליוניפי"ל, שהחל מצמצם את נוכחותו שם עוד קודם לכן. קו זה המשיך עם החלטת האו"ם 1655.

למה אולמרט רצה יותר כוחות יוניפי"ל? האם זה טוב לישראל? אני לא יודע. אבל לפחות אני מתחיל להבין משהו על איך המלחמה הזו התנהלה ולמה. נצחון מאסיבי לא היה דוחף להתערבות בינלאומית כזו. רק עוד פעולה, ועוד פעולה, והמשך ערעור היציבות במזרח התיכון מבלי הכרעה, הייתה יכולה לדחוף מדינות אירופאיות להכניס את החיילים שלהם לבוץ הזה, ובלבד שהמצב כפי שהוא ייפסק.

ולמה זה אופטימי לחשוב שאולמרט טועה? ראשית, כי כך הציבור משכנע את עצמו שהוא מבין מה קורה. שנית, כך גם קל להאמין שלציבור יש יכולת לשנות. הציבור חושב שהוא בחר בראש ממשלה טמבל, שלא יודע לנהל מלחמה, ועכשיו שהוא יודע את זה הוא ידאג להחליף אותו. בזחיחות דעת, הציבור מאותת לאולמרט (עם קרוב לאפס אחוז פופולריות): "אצלנו לא תעבוד יותר". אם הציבור היה קצת פחות אופטימי, הוא היה יותר חשדן. הוא היה אומר: "רגע, לא יכול להיות שאני כל-כך הרבה יותר חכם מראש-הממשלה. כנראה שיש פה ספין או מטרה נסתרת שלא הבנתי".

וועדת וינוגרד הולכת לפרסם דו"ח ביניים בעוד שבוע, שבו היא לא תסיק מסקנות אישיות נגד אולמרט. הציבור, שלא מוכן שימשכו אותו באף, יבטל בהינף-יד את מסקנות וינוגרד בתור ספין או מצג-שווא או "וועדה מטעם", ויחליט שאולמרט כן טעה. את הספין האמיתי, שאולמרט לא טעה, אלא רצה לנהל מלחמה לא מוצלחת כדי לגרור את אירופה ללבנון, כמעט אף אחד לא יסכים לקבל.

לגירסה אנגלית של רשימה זו, לחצו כאן.

מסך הערפל (2)

אחת הסיבות המרכזיות שמונים לתבוסת צה"ל במלחמה, היא חוסר כשירותם של אולמרט ופרץ לניהול המערכה, בהיותם "אזרחים".

התפיסה הזו, כאילו יש קשר בין הרקע הצבאי של השר לבין הצלחת צה"ל במלחמה היא מגוחכת, ומתעלמת מן ההיסטוריה הצבאית של ישראל.

ההכנות למלחמת ששת הימים נעשו תחת הנהגתו של לוי אשכול כשר בטחון. דיין מונה לשר בטחון ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה, ולמרות שייתכן והייתה לו השפעה מוראלית, ברור שלא הוא היה אחראי להכנת הכוחות למלחמה.

אם בכל זאת רוצים להתעקש שלדיין היה משקל רב בהכרעה הצבאית שהושגה במלחמת ששת הימים, כדאי לזכור שהוא היה שר הבטחון בזמן מלחמת יום כיפור, כלומר האחראי לכשל המודיעיני.

כלומר – יש לנו גם דוגמא לשר בטחון אזרחי שבכהונתו הצבא מוכן היטב למלחמה (אשכול), ושר בטחון עם רקורד צבאי מרשים, שבכהונתו הצבא נתפס בכשל חמור (דיין).

דן חלוץ כביכול לא ידע להפעיל את הכוחות בגלל שהוא היה מ"הכחולים". מוזר שזה לא הפריע לעזר וייצמן לתפוס פיקוד על הצבא בימים הקריטיים קודם מלחמת ששת הימים, כשרבין כרע תחת הלחץ והיה זקוק לכמה ימי מנוחה.

בקיצור, אדם בודד אינו מכריע את גורל המערכה, והרקורד הצבאי של איש זה או אחר איננו קשור לעניין. הדיון הנוכחי על כשירותם של אולמרט ופרץ לניהול המלחמה גם היא נועדה להסיט את הדיון לסוגיות משניות, שבהם נוח להם יותר שיתקפו אותם.