מהי זכות? כמה הערות מבוא להגדרה

לתפיסתי, זכות היא רעיון אנושי, וככזה הוא מומצא, שאף שאנו מכירים בכך שמדובר בהבנייה אנושית מבחינה היסטורית-תרבותית, חיוני להתייחס אליו כאל ממשות קיימת. בכך, אני בראש ובראשונה דוחה את הרעיון שהזכויות של בני-אדם טבועות בהם מבריאתם, כי אני דוחה את הרעיון שבני-האדם הם ברואים, או שמצב האדם תלוי בצורה כלשהי בהכרת האל. אני דוחה את הדיעה שבני-אדם נבראו בצלם ישות עליונה מהם.

הרעיון של זכויות צומח מתוך המרי הפנימי שחש כל אדם שזכויותיו נשללו לאורך ההיסטוריה. יש כאן נושא חשוב שעוד נשוב אליו: ההכרה בזכויות הופכת לחזקה ביותר בהיעדרן. בהינתן הזכויות, מתייחסים אליהן לא פעם כאל מובנות מאליהן וכנושא שאפשר לשאת ולתת עליו. שלילת הזכויות היא המניע המרכזי להכרה ברעיון הזכות.

העובדה שניתן לשלול זכות מאדם, אין פירושה שלאותו אדם אין זכויות, אלא שהן מופרות. הכרה זו מלמדת אותנו שיש הבדל בין עצם קיומן של הזכויות, שהוא רעיון אנושי מלאכותי שמבחינה תיאורטית אין לשלול מאף אדם, לבין מימושן של הזכויות, שתלוי בראש ובראשונה בכוח. מי שמחזיק בכח הפוליטי הוא זה שיכול לשמור על זכויות או לשלול את מימושן.

ההבחנה בין קיומה של זכות למימושה חשוב גם כדי להבין שכל פגיעה בזכות, בין אם מקרית בין אם מכוונת, בין אם זמנית בין אם דרך קבע, בין אם למטרה ראויה בין אם לעוול, היא לעולם פגיעה במימוש הזכות ולא פגיעה בזכות עצמה ובקיומה. אין זכויותיהם המלאות של כל האנשים יכולות להתמלא בכל עת ועת, והסדרת היחסים בין פרטים בחברה דורשת הגבלת זכויות תמידית לצורך שמירה מירבית ומיטבית על זכויות הכלל והיחידים בהן. כך, למשל, רצויים בעיניי חוקי דיבה המאפשרים להגן על זכויותיהם של אנשים לכבוד, הגם שהם פוגעים בחופש הביטוי המוחלט של אחרים. ויש לשים אל לב: הרעיון של חופש ביטוי מוחלט עודנו תקף, אלא שמימוש הזכות הזו מוגבל בשל התנגשות בין זכויות שונות. מימושו של חופש התנועה המוחלט של אנשים מוגבל על-ידי חופש הקניין של הפרט, למשל, ואין בזה כדי לטעון כאילו אין החברה מחשיבה את חופש התנועה.

העובדה שבני-אדם מבחינים בחשיבות הזכויות כאשר אלה נשללות מהם היא הבסיס הראשוני לעצם רעיון הזכות, אך היא בו-בזמן חותרת תחת התוקף הפוליטי של הזכות. אם אנשים יכולים לנסח לעצמם את חשיבות הזכות רק כשהיא נשללת מהם (או אם הם מדמיינים מצב שבו היא נשללת מהם), הרי שהם עדיין מחוייבים לפעול להגנת הזכות הזו אצל אחרים, גם כאשר היא מוגנת אצלם, ואפילו אם מימושה אצל אחרים עשויה לפגוע מהם באופן כלשהו.

אם לא כן, נמצא עצמנו במצב בו כל אדם וכל קבוצה נלחמים אך ורק על הזכויות שלהם, ובזה אין לראות מאבק על זכויות כלל, אלא מאבק על כח, שליטה ובסופו של דבר – רודנות. תמיכתו המוסרית והפוליטית של אדם ברעיון הזכויות נמדד בתמיכתו במימוש זכויות אצל אחר שאין לו חלק ונחלה עמו. עם זאת, ברור שסירובו או המנעותו של אדם להלחם למען זכויות של אחר אין בה כדי לפגוע בזכויותיו. בבוא היום, כשיבוא לתבוע את זכויותיו, הוא יהיה רשאי לדרוש אותם, גם אם מתבונן מן הצד יוכל להעיר שלמעשה אין כאן מאבק על זכויות, אלא מאבק על טובות הנאה, שליטה וכח.

הדיעה שלמען שמירה על מירב הזכויות באופן מיטבי של כלל הפרטים בחברה יש להגביל את המימוש המוחלט של כל זכויות האדם קנתה לה שבת דמגוגי-פוליטי כפגיעה גורפת בזכויות רבות בשם הבטחון לכאורה, המוצג בדיון זה כמכשיר שנועד להגן על הזכות הראשית לחיים. לא אכנס שוב לשאלה אם באמת מדובר תמיד באמצעים לשמירה על הבטחון, ומהו "בטחון" זה הנישא רמה (הערות מקדימות אפשר למצוא כאן). אך יש להבין את ההבדל המהותי בין הפגיעה התמידית, שהיא מוגבלת וספציפית לנושא מסויים ואיננה פוגעת בעקרון החופש, לבין פגיעה זמנית, שיכולה להיות לעתים גורפת יותר, אך מוכרחה להיות מוגבלת בזמן הקצר ביותר שניתן. הפגיעה התמידית מומחשת שוב במגבלה המושתת על חופש הביטוי באמצעות חוקי דיבה. זוהי פגיעה תמידית בחופש הביטוי של כולם, שבו-בזמן מגן על כולם מאותה פגיעה עצמה. כלומר, הפגיעה בזכות אחת נעשתה בצורה מוגבלת מאוד, כדי להגן לא על חלק מסויים של האוכלוסייה אלא על כלל האוכלוסייה מאותה סכנה של חופש ביטוי מוחלט. משפטי דיבה והצורך להוכיח את הדיבה שבדברים מוכיחים עד כמה חופש הביטוי הוא יקר, שגם כאשר נחקק חוק הפוגע בו, אין זה פשוט כלל ועיקר להשתמש בהגבלה זו. זהו העקרון, וביטויו בא לידי ביטוי באופנים שונים ומידות שונות של חומרה בארצות שונות. ביטויים שונים אלה אין בהם כדי לשנות מהעקרון עצמו.

עוצר, לעומת זאת, הוא פגיעה חמורה הרבה יותר בחופש התנועה משחוקי דיבה פוגעים בחופש הביטוי. דוגמאות מוצלחות שלו נוגעות לתקופת מלחמה, למשל, כאשר בריטניה ספגה מתקפות אוויריות מגרמניה הנאצית, וכלל האזרחים נצטוו להישאר בבתיהם למען שלומם-הם, ושלום כלל הציבור. הגבלות התנועה בשטחים, לעומת זאת, אינן מתיישבות עם הגיון זה, באשר הן קיימות כבר שנים רבות, בין אם יש התראה לפיגוע, בין אם אין, והן פוגעות באוכלוסייה פלסטינית על מנת להגן על אוכלוסייה יהודית, עקרון שהוא שונה מהותית מעקרון העוצר הבריטי או עקרון הדיבה, שם אלה שנפגעים מזכויותיהם הם אותם אלה שמוגנים על-ידי הפגיעה הזו.

שלילת חופש התנועה הפלסטיני בשם הזכות לחיים של ישראלים, אם כן, היא בבחינת עונש קולקטיבי גזעני, הפוגע לא רק בחופש התנועה אלא גם בעקרון השוויון. כאשר מצרפים לכך את העובדה שרבים מהסובלים מפגיעה זו אינם מהווים כל סכנה לזכות לחיים, הדברים מצטרפים לכדי הפרה חמורה של עקרון הזכויות, הפרה שאיננה מתיישבת עם הדרישה שכל אדם היה תובע, לו זכויותיו היו נפגעות בדרך זו. הטיעון שמדובר בפגיעה מידתית שנועדה להגן על זכות אחרת איננו עומד במבחן הביקורת, ולכן איננו יכול להתקיים.

ברשימות הבאות נתבונן בכמה זכויות ספציפיות מזווית לא-שגרתית.

מבוא: למה צריך לדבר על זכויות?

חלק א’: מהי זכות? כמה הערות מבוא להגדרה

חלק ב’: חופש היציאה וזכות ההדרה

חלק ג’: הזכות להתנהגות בלתי-מוסרית, ותפקיד החוק ביחס לזכויות אדם

חלק ד’: הזכות לחיים, או: ויתור על זכויות

חלק ה’: זכות הצבעה ושלילתה: הקשר בין זכויות לשוויון

סרגל ראשי: אודות | מקרי | משנתי | קשר | תגובות | תגיות | תולדות | תפוצה

8 מחשבות על “מהי זכות? כמה הערות מבוא להגדרה

 1. מדויק ומעולה.
  אני חושב שאחת הבעיות בשיח הישראלי היא ההבנה שבמדינה "יהודית ודמוקרטית" היהודים מקבלים יותר זכויות. זו לפחות ההתרשמות שלי משיחה עם בני נוער יניים שלא כלכך מבינים את משמעות שיוויון הזכויות.

 2. תודה לשניכם.

  מלכתחילה, "יהודית ודמוקרטית" היה אמור לתאר מדינת לאום דמוקרטית, וככזה לא בעייתי יותר ממדינות לאום אחרות. אבל מעבר לזה שיש בעיות מיוחדות בנוגע לאופן ההצטרפות ללאום, נראה לי שהשימוש בצירוף הזה הפך נפוץ רק כשלמעשה קיפלו את ה"יהודית" במובן הלאום (כלומר, נסיגה של מהות הציונות), וקיבלו את משמעותה הדתית בלבד.

  דובי פרסם בחודש שעבר רשימה מצויינת בעניין זה: http://dubikan.com/archives/2206

 3. היי, תגובה ראשונה שלי בבלוג אז ראשית אציין שאני נהנה ומחכים מאוד מהבלוג הנהדר שלך.
  אני לא כל כך מסכים עם הפסקאות האחרונות שלך – אתה כותב "הגבלות התנועה בשטחים, לעומת זאת, אינן מתיישבות עם הגיון זה, באשר הן קיימות כבר שנים רבות, בין אם יש התראה לפיגוע, בין אם אין" – זה לא נכון. ההגבלות על חופש התנועה של הפלסטינים קשורות קשר הדוק למצב הביטחוני ולאיום הנשקף מהם. עד האינתיפאדה הראשונה לפלסטינים היה חופש תנועה (כמעט) בלתי מוגבל. כמעט כל פלסטיני היה יכול לעבוד בישראל, לנסוע לחוף הים בתל אביב וכו'. התגברות הטרור היא שהביאה להטלת הגבלות על תנועת הפלסטינים. גם בשנים שלאחר האינתיפאדה ועד היום – ההגבלות מחמירות לאחר גלי טרור, וההגבלות מופחתות בתקופות של רגיעה בטחונית.
  גם ברור שאין כאן כל מרכיב גזעני כיוון שבעלי אותו גזע ממש (ערביי ישראל) לא סובלים משום הגבלה. האפלייה היא, אם בכלל, על רקע מאבק טריטוריאלי-לאומי. הכנסת המרכיב הגזעני היא דמגוגיה.
  כמובן שיש בעייתיות רבה בכך שישראל שולטת בפלסטינים, אך לא נותנת להם אזרחות ישראלית. אבל בהחלט ניתן לטעון כנגד כך שלפלסטינים אין "זכות טבעית" לקבל אזרחות ישראלית ולעבוד ולטייל בשטחי ישראל, כיוון שאם הם רוצים, הם יכולים לקבל מדינה משלהם שבה יגשימו את זכויותיהם הלאומיות, אך הם מסרבים להקים מדינה כזו (ראה הצעותיהם של ברק בקמפ דייויד ושל אולמרט) ומתעקשים להמשיך במאבק על השמדת ישראל.

 4. ברוך הבא ותודה על הדברים.

  בעיקרו זה הוא ויכוח פוליטי שאני מניח שנישאר בו חלוקים, אך רק כדי לחדד את העמדה שלי, שודאי ברורה יותר לקוראים קבועים, וכיוון שציינת שאתה חדש פה, אני אעיר עליהם שוב.
  הטרור איננו מבוצע בידי כלל האוכלוסייה הפלסטינית, וההחלטה להגביל את התנועה של כולם, היא-היא היסוד הקולקטיבי הגזעני. זו איננה דמגוגיה, אלא מציאות קיימת. ההפרדה בין הפלסטינים בשטחים לפלסטינים בשטחי ישראל היא בשל הזכויות האזרחיות והיעדר החלת החוק הישראלי בשטחים, כפי שציינת. אבל מדינת ישראל, בכך שהכניסה לשטחים שהיא לא החילה עליהם את החוק אזרחים ישראלים (ויהודים בלבד – אין התנחלות של ערביי ישראל), יצרה שני מעמדות, כשלאחד מהם יש פריוולגיות, ולאחר אין – על בסיס גזעי. אילו לא היה זה על בסיס גזעי, הגבלות התנועה בזמן פיגועים היו על כלל התושבים שם, ולא רק על הפלסטינים. קיומן של הגבלות על כלל האוכלוסייה, שלא בעיתות חירום מיידי, הן היסוד הגזעני, והעובדה שרוב הישראלים מקבלים זאת כתגובה מידתית. אף ישראלי לא היה מוכן לקבל הגבלה כזו בעצמו, למשל – סגר על בת-ים לאחר רצח משפחת אושרנקו.
  הגבלות התנועה בשטחים קיבלו מימד גזעני בוטה כאשר הפריווילגיות ניתנו לא רק לאזרחים ישראלים, אלא לכל מי שזכאי להיות ישראלי ע"פ חוק השבות, קרי, תנועה על בסיס שיוך גנטי: http://www.haaretz.co.il/hasite/images/printed/P170206/a.0.1702.2.1.9.jpg

  אינני מקבל את הטענה שאין לפלסטינים זכות טבעית לקבל אזרחות משום שאם הם רוצים הם יכולים לקבל מדינה משלהם. ודאי שלא היית אומר ששלילת אזרחות מיהודים טרם הקמת המדינה הייתה חוקית מסיבה כזו, לא כל שכן כעת, משיש להם מדינה. אין לי שום כוונה להגן על התנהלות הפלסטינים בקמפ דייויד, אבל העובדה שהם סירבו להצעה זו או אחרת אין פירושה שהם "מסרבים להקים מדינה", או שישראל באמת מוכנה שהם יקימו מדינה. למיטב ידיעתי, ישראל טרם הסכימה למדינה פלסטינית ריבונית במלואה, כולל בהצעות שהזכרת. על כל פנים זכויות הפרט הן עניין שונה מזכויות לאומיות, ויש להקפיד לאפשר את מימושן גם ללא אזרחות.

 5. אתה מערבב בין ענישה קולקטיבית וגזענות. ענישה קולקטיבית קיימת בכל מדינה בהמון צורות והמון דרכים. אני צריך להגיש אין ספור טפסים כדי לקבל ויזה לארה"ב כי היו ישראלים שבעבר ניצלו את הויזה שלהם למטרות רעות. אני עובר בדיקה בטחונית מקיפה וארוכה יותר מאזרח אירופי כשאני נוחת באירופה, רק בגלל שבעבר אזרחים לא-אירופים ביצעו פיגועי טרור באירופה. זה לא מעניין אף אחד שאני אזרח שומר חוק ובחיים לא עשיתי שום דבר רע ולא שיקרתי לאף אחד. כולנו מכלילים כל הזמן ולא מתייחסים לכל פרט בצורה אינידיוידואלית כי זה צורך ואחרת אי אפשר לנהל שום דבר. הבעיה היא רק אם אמצעי הענישה הקולקטיבי הוא לא פורפורציונלי, על זה אפשר להתווכח. אני לא הייתי מסכים להפציץ ולהשמיד את כל הפלסטינים בגלל שחלק מהם עוסקים בטרור. אבל לדעתי הגבלת תנועה קולקטיבית היא פגיעה מינורית יחסית לעומת הפגיעה באזרחים ישראלים הנגרמת ממתן חופש תנועה מוחלט לפלסטינים. אי אפשר להתווכח עם העובדה שהפלסטינים ביצעו ומנסים לבצע אין ספור פיגועי טרור נגד ישראלים ושהגבלות התנועה עליהם מקשים עליהם להוציא לפועל פיגועי טרור. אתה גם לא יכול להתחמק מהעובדה שלפני שהתחילה האינתיפאדה לא היו מחסומים ותנועת הפלסטינים לא הייתה מוגבלת, וגם מכך שהעמדה הרשמית של ישראל היא שהגבלות התנועה הם מסיבות בטחוניות בלבד ומהעובדה שבתקופות של רגיעה בטחונית יש הקלה משמעותית בהן.
  זו היתממות לטעון שכביכול צריך גם להגביל תנועה של יהודים שגרים בשטחים, מתי פעם אחרונה מתנחלים ביצעו פיגוע טרור? כמה בני אדם נהרגו בגלל פעולות טרור של מתנחלים בעשור האחרון? ובכלל, ענישה קולקטיבית מוטלת גם על המתנחלים השכם והערב, וגם עלינו – כשמתבצע רצח או פיגוע במקום מסוים המשטרה מקימה מחסומים כדי ללכוד את הפושעים ומגבילה את חופש התנועה של כל מי שגר באזור, למרות שאין לו שום חלק ואשמה בפיגוע או ברצח. כשתושבי בת ים יעסקו בטרור בתדירות ובהיקף דומה לזה של הפלסטינים, גם עליהם יוטלו מגבלות.
  האבחנה בשטחים היא בין אזרחים ישראלים ללא אזרחים ישראלים. לא על בסיס גזעי. ישנם המון אזרחים ישראלים שאינם יהודים. אז אין כאן אלמנט ביולוגי אז כל דיבור על גזענות לא שייך. השלט שאליו הפנית בקישור חל גם על ערבים (אזרחים ישראלים) אז הטיעון שלך לגבי גנטיקה מופרך. אתה יכול כמובן לטעון שחוק השבות הוא גזעני אבל זה כבר דיון אחר וגם שם צפויים לך קשיים [חשוב רגע על גיור…אני מכיר אישית הרבה אנשים שנולדו לא יהודים והתגיירו וקיבלו אזרחות ישראלית. יש גם ערבים מוסלמים שהתגיירו.
  חשוב רגע גם על יהודי שהחליט להתאסלם, לגור ברמאללה ולהצטרף לחמאס, הוא קיבל אזרחות פלסטינית. האם ההגבלות יחולו עליו או לא? מה אתה חושב? ]
  ההבדל והאבחנה בין פלסטינים וישראלים היא אבחנה על בסיס לאומי, יש כאן קונפליקט בין לאומים ובין תרבויות שונות, אין כאן גזענות. (כמובן שיש יהודים שהם גזענים אמיתיים אבל לצערנו תופעה מכוערת זו קיימת בכל מדינה ובכל עם וזו אינה מדיניות רשמית של ממשלת ישראל)

 6. כפי שאמרתי מלכתחילה, יש כאן הבדל ערכי עמוק שמשפיע על עמדות פוליטיות, ואני מעריך שנישאר חלוקים. אני לא מערבב בין ענישה קולקטיבית לגזענות, אני טוען שביסוד הענישה הקולקטיבית עומדת הנחה גזענית, כאילו יש קשר בין הגזע לבין הבחירות הערכיות. הנחה זו לעתים מבוטאת במפורש (למשל, במאמר של גלעד שרון אחרי הטבח באיתמר), ולעתים היא מובלעת.
  ויזה לארצות-הברית והטרדות בשדה תעופה באירופה אינן עניין של ענישה, ואינן עניין של יומיום לאדם הממוצע בניגוד למגבלות התנועה בשטחים. עם זאת, עובדת קיומן איננה טענה כנגד עמדתי, כי גם אלה אינן מקובלות עליי, והעובדה שתופעה שלילית קיימת במדינה אחרת, איננה הצדקה לנהוג כך במדינתי שלי.
  אני מקבל את הטענה שבראש ובראשונה הסכסוך הוא לאומי (ולא דתי), אבל המציאות הזו יוצרת גם תודעה גזענית (או להיפך, לא נפתור כאן את בעיית הביצה והתרנגולת).
  שאלות ה"מתי בפעם האחרונה" ו"כמה בני אדם נהרגו", היא בעיניי המחשה חזקה לגזענות הישראלית: אם יהודי נהרג בידי יהודי, אין זה חמור כל-כך כדי לכפות מגבלות על כולם. החברה יכולה להכיל אסונות כאלה כחלק מהחופש הכללי של בני-אדם. אבל אפילו יהודי אחד שנהרג בידי ערבי הוא מחדל חמור של גורמי הבטחון, שבעטיו יש להטיל סגר על מיליוני בני-אדם [אינני אומר שזו העמדה שהצגת כאן, כמובן, אלא שזו עמדת יסוד כפי שאני מנתח את הקולות הנשמעים בשיח הציבורי בישראל]. יהודי שהורג ערבי, לעומת זאת, הוא משוגע, עשב שוטה, שיש לחון אותו [או חייל בתפקיד, שבוודאי עשה זאת באופן מוצדק], ואין ללמוד ממנו על כלל היהודים. הדיווחים על מותו הטראגי של הרב מרצבך סיפקו חרך הצצה למציאות זו, כפי שהעירו יפה סקירות התקשורת בעין השביעית בזמנו.

 7. פינגבק: על הבדיון המשפטי | דְּבָרִים בִּבְלוֹגוֹ

סגור לתגובות.