על שלושה תיחומים אקדמיים וטשטושם

את הפוסט הזה רציתי לכתוב מזמן, ונמנעתי מלכתוב אותו, כי פרח מזכרוני הסעיף השני.

א. בין היסטוריה לספרות

במסגרת התוכנית של המרכז למשפט עברי שאני משתתף בה, שמעתי הרצאה מעולה של פרופ' ישעיהו גפני מהאוניברסיטה העברית על חוקרי תלמוד הניגשים אליו מהזווית הספרותית לעומת חוקרים הניגשים אליו מהזווית ההיסטורית. הרצאה אחרת ששמעתי בפרינסטון (של פרופ' ג'ון לבנסון, חוקר מקרא מהרווארד) התמקדה באותו עימות, כאשר הוא מתרחש בין חוקרי מקרא. בחקר קומראן הויכוח הזה כמעט ואיננו קיים. כסיבות אני יכול לשער שהיעדר קיומו של קורפוס מוכר עם מסורת רבת-שנים (ואפילו נגישות לקורפוס הזה בכללו, אם מביאים בחשבון את מפעל פרסומם שהושלם רק לפני כמה שנים) תרם לכך, וכן העובדה שרבות מן המגילות אינן "ספרותיות" – בין אם ההשתמרות הפרגמנטרית שלהן פוגעת ברצף הקריאה, ובין אם פשוט משום שהן אינן שייכות לז'אנר ספרותי. מצד שני, גם בתלמוד ובמקרא יש חלקים שלמים שאינם "ספרותיים", ובכל זאת הויכוח מתקיים – לרוב על החומר הספרותי (על-פי רוב סיפורי בראשית ושמואל, ומדרשי האגדה שבספרות חז"ל).

למרות שהויכוח כמעט ואיננו קיים במחקר עצמו, אני מרגיש את עולו עליי, היות שאני נוטה מאוד לגישה הספרותית, בעוד אני עוסק בתחום מחקר שנשלט ברובו על-ידי היסטוריונים, וכן אני נמצא במחלקה עם מסורת היסטורית מפוארת (היות שקומראן היא סוגייה כל-כך רגישה, חשוב לי להדגיש שכאשר אני אומר "נשלט", אני מתכוון שהיסטוריונים מעולים מובילים את המחקר, וטרם נמצא חוקר ספרות שישתווה להם שייטול את המושכות לכיוון אחר. אני לא מרמז בשום אופן להשתקת קולות, סתימת פיות, או שום דבר בכיוון הזה).

העובדה הזו גרמה לי לתהות על מהות הבעייה, וניסחתי אותה לעצמי כך (עוד לפני ששמעתי את שתי ההרצאות לעיל): בדרך-כלל, ההפרדה בין היסטוריונים לחוקרי ספרות היא ברורה. הם מתייחסים לקורפוסים נפרדים. למשל, אם נבקש ממישהו להסביר את ההבדל בין היסטוריון של השואה לחוקר ספרות שואה, נקבל מיד תשובה הנוגעת לקורפוסים שונים: ההיסטוריון נזקק לארכיונים, לעדויות ניצולים, לתמונות, לראיונות וכו'. חוקר הספרות פונה ליצירות שנכתבו על השואה: רומנים, מחזות, שירה. ההיסטוריון לא ינזוף בחוקר הספרות שהוא קורא אפלפלד במקום ארכיונים, ולא יוטרד מאי-דיוקים היסטוריים המופיעים ביצירה. זוהי זכותו של הכותב, וחוקר הספרות מנתח אותם כפשוטם, מבלי מחוייבות למציאות כפי שהתרחשה (מובן שאם יש שינוי מכוון, בעל-משמעות ספרותית מסויימת, מדובר במקרה אחר). ההיסטוריון עשוי אף להזדקק ליצירה שכזו כדי להמחיש משהו, או לצורך ציטוט מעורר השראה בפתח מחקרו. חוקר הספרות עשוי להזדקק להיסטוריון, כדי להבדיל בין ריאליה לבדיון ביצירה אותה הוא חוקר, אך לא ירגיש מאויים מכך שההיסטוריון לא ציטט יצירות ספרותיות במחקרו כעדויות. כך, היסטוריון השואה וחוקר ספרות השואה עשויים להזין זה את זה, תוך שמוקדי העניין שלהם נבדלים ומתוחמים היטב.

לא כן בספרות עתיקה, בה מעט העדויות ההיסטוריות שיש בידינו משוקעות בתוך היצירה הספרותית, וההיסטוריון ואיש הספרות גם יחד נדרשים זה אל זה. למשל, כדי להבחין ברבדים שונים המצויים בתוך התורה, דרושה עין מיומנת ורגישה, הערנית לשינויי לשון וסגנון. לכן, ההיסטוריון המבקש לשחזר ולחלץ מתוך הכתובים שלשלת התפתחותית של רעיון מסויים, נזקק לכלים ספרותיים שיסייעו להפריד בין השכבות השונות של הטקסט. בדומה לכך, איש הספרות המבקש לנתח סיפור כלשהו, יוכל להסתייע בהיסטוריון שקבע כי פסוק זה או אחר הוא תוספת מאוחרת (למשל, אם קיומו של הפסוק שומט את הקרקע תחת נסיון פירוש כלשהו, ואפשר בעזרת ההיסטוריון לדלג בקלות מעליו בדרך אל הניתוח). אך כפי שהם נזקקים זה לזה, כך הם גם מתנגשים זה עם זה. ההיסטוריון לעתים חש שאיש הספרות קורא את היצירה כמכלול, מבלי לתת את הכבוד הראוי להתפתחות ההיסטורית של הטקסט, המפריכה את טיעוניו בדבר עיצוב היצירה בשיטה זו או אחרת. איש הספרות, מנגד, חש כי התרכזות ההיסטוריון בקילוף השכבות, הצבעה על הסתירות, והפרדת הטקסט למחברים שונים, מסתירות מעיניו את היופי של המוצר המוגמר, שראוי לניתוח ספרותי וטקסטואלי ככל יצירה אחרת.

"ועדין מטין ועומדין".

ב.

ג. בין משפט עברי להלכה

בכנס האגודה למשפט עברי שמעתי כמה הרצאות של חוקרי משפט עברי שנמצאים בדיון מתמיד עם רבנים בקשר למסקנותיהם, ובקשר למקום שמחקרם יכול לתפוס בהלכה מעשית. הדוגמה הראשית בכנס לעניין זה הייתה פרוייקט ה"עגונה" באוניברסיטת מנצ'סטר, שמחפש אחר פתרון הלכתי כולל לבעיית הנשים העגונות.

העניין שלי במשפט עברי הוא בעיקר במשפט העברי הקדום: התלמוד הוא קצה הגבול הכרונולוגי שלי. מבחינה זו, הבעייה הזו לא עומדת לפתחי. עם זאת, כמי שיש לו גם עניין במחקר האקדמי של היהדות וגם ביחסים הפוליטיים שבין חילוניים לדתיים, הפרוייקט הזה העלה הרבה שאלות חשובות.

מצד אחד, בהנחה שיש רצון לאקדמיה שאיננה מתגדרת במגדל השן שלה, מנותקת מחיי המעשה, יש מקום להעריך את המאמץ הזה לשתף רבנים בפירות המחקר, ולהפנות את מאמצי המחקר לעבר כיוונים שיכולים להשפיע ולשנות על חייהם של אנשים במצוקה (מאמץ שאיננו נפוץ במדעי הרוח, ולרוב איננו רלוונטי בכלל). מצד שני, היות שלמאמץ הזה יש מימד פוליטי ניכר, אני תוהה אם אין בו כדי לפגום באיכות המחקר. שאלות המחקר הרי ישתנו בעל-כורחן בפרוייקט שזה מטרתו: במקום שאלות היסטוריות (כגון, כיצד התפתחו חוקי ההלכה באופן כזה?), אפיסטמולוגיות (אילו הנחות יסוד משתקפות בהלכה הזו והזו?), פילוסופיות (מהו חוק?), משפטיות (מה החוק אומר? אילו מקבילות יש במערכות חוקים אחרות למצבים כאלה ומה ניתן ללמוד מן ההשוואה ביניהן? אילו פערים קיימים בין החוק ככתבו לפסקי-דין בפועל?), סוציולוגיות, מגדריות, ספרותיות, אתיות ואסתטיות ועוד, המחקר מפנה מקום לשאלה פוליטית באופייה: אילו פתרונות יהיו מקובלים על הרבנים? אינני אומר שבהכרח תהיה התעלמות מכל סוגי השאלות האחרות, אך השאלה הפוליטית תדחק את רגליהן כיוון שהיא הדוחקת ביותר.

האם אני רוצה לומר שאסור למחקר אקדמי במדעי-הרוח לשאוף ליישום בעולם המעשה? אפשרות כזו מפחידה אותי. כלומר, אני חושב שבסך-הכל של פועלה של חברה, יש אנשים שיותר מעורבים ויש אנשים שמשקיפים מהצד, וכנראה שחברה צריכה גם את אלה וגם את אלה. מבחינה זו, אפילו ההסתגרות האקדמית במגדל השן איננה באמת "ניתוק מהחברה", אלא היא מילוי תפקידה של האקדמיה בחברה. לצוות על אנשי אקדמיה להישאר במגדל השן יהיה נורא, כיוון שהגמישות של האקדמיה המאפשרת לה להכיל סגנונות שונים של אנשים ומחקר הוא סוד כוחה וקיומה. אך כאשר אנשים נוטים לעבר יישום פרקטי של רעיון שעצם המטרה ליישמו עשויה לפגום באופן בו הוא נבחן, יש להזהיר אותם על כך. שאלות כאלה ואחרות עלו בכנס למשפט עברי, והמתח הזה ימשיך להתקיים.

ב (2) דוגמה נוספת לטשטוש דתי

אולי הסעיף השני שפרח מזכרוני היה במחשבה שעלתה פעם נוספת עכשיו, בעקבות כנס שהשתתפתי בו בשבוע האחרון, הכנס האזורי של האגודה לספרות מקראית. הפאנל עסק בחומש ובחוק המקראי. כותרת ההרצאה של הדובר האחרון הצהירה שהיא תעסוק בשעיר לעזאזל (ויקרא ט"ז) ובקשר של ישו אליו. קשרים בין המקרא העברי לברית החדשה הם נושא מרתק, כל עוד זוכרים שהם חד-כיווניים: מי שכתב את סיפור נח לא ידע על ישו, ולכן העץ והמים והמבול אינם רמזים מטרימים לישו. מבין מחברי הברית החדשה, לעומת זאת, היו שהכירו היטב את המקרא (אם כי לא תמיד במקורו העברי).

במהלך הרצאה של כעשרים דקות, הדובר הזכיר פעמיים את ויקרא ט"ז. רוב הזמן הוא דיבר על ישו. על כך שישו נצלב עבורנו, ושגם לנו יש חטאים נוראיים, ושהעובדה שישו נצלב עבורנו אינה אומרת שאנחנו יכולים להמשיך ולחטוא, כי רק אם נכיר בחטאים שלנו, נתחרט עליהם ונקבל את ישו, אז מותו יוכל לכפר עלינו. הדובר פנה לשאול את הקהל אם מישהו מאיתנו זוכר חוויה שהוא היה שעיר לעזאזל, או הפך מישהו אחר לשעיר לעזאזל. משלא נענה, סיפר זכרון ילדות, אמיתי או מומצא, על ילדה ג'ינג'ית שאף-אחד לא רצה לשבת לידה באוטובוס הצהוב בדרך לבית-הספר.

בקיצור, זו לא הייתה הרצאה אקדמית. הדוברים האחרים חשו אי-נחת מהמחטף שבוצע לפאנל שלהם בסופו, ולכן בשלב השאלות שאלו את הדובר על כך. הוא השיב שהוא חושב שלכולם בחדר יש תלמידים נוצריים שמתמודדים עם השאלות שהוא העלה, ולכן היה לו חשוב לבוא לכנס להעלות את הדברים. תשובה לגבי מדוע בחר דווקא בפאנל על החוק המקראי, ולא בפאנל על "הוראת הברית החדשה: בין מדע לאמונה" (למשל), הוא לא סיפק.

זהו מקרה אחר של טשטוש התחומים, פחות בתמימות או בכוונות כנות מאשר הדוגמאות הקודמות. אני אפילו לא אתפלא שאותו דובר שיער שבפאנל על החומש תהיה נציגות יהודית בולטת. המקרה הזה נוגע גם להבדל שבין יהודים ונוצרים שכתבתי עליו פעם. בארץ, זה (כמעט) לא היה קורה. יש אנשי אמונה באקדמיה. הם יודעים לערוך את ההפרדה בין המחקר שלהם לאמונה שלהם. אלה שאינם מוכנים להפרדה הזו, נשארים בישיבה או בבית המדרש. הדובר הזה הוא מרצה, יש לו תואר דוקטור, הוא מלמד במוסד אקדמי מוכר, ועדיין הוא איננו שומר את הכללים הברורים של דיון אקדמי. זו אחת הבעיות הבולטות עם הקולג'ים תלויי-הדת בארה"ב. הדבר שהכי מצער אותי, הוא שמתקבל הרושם שרק מדעי הדתות סובלים מכך. כלומר, יש מוזיאון לבריאתנות ופסבדו-מחקרים-אקדמיים על הנושא וכו', אבל בכנס של פלנתיאולוגיים, פיזיקאים או גיאולוגים, אני לא חושב שמישהו כזה היה מנסה לבצע מחטף, כדי לנסות להפריך בדמגוגיה את תורת האבולוציה, ואם הוא היה מנסה, אני לא חושב שהוא היה מצליח.

סרגל ראשי: אודות | מקרי | משנתי | תגובות | תגיות | תולדות | תפוצה

 

9 מחשבות על “על שלושה תיחומים אקדמיים וטשטושם

 1. שים לב איך לתוך הפוסט שעוסק בנושאים כל כך תרבותיים כמו היסטוריה וספרות השתרבבה המילה "נשלט" והנה שוב הדי העולם החיצוני על הכיבוש והשליטה שבו חודרים לשלוות הבלוג.

 2. תודה. אבל יש שליטה שהיא לא צבאית, ובאקדמיה ודאי שיש גם מאבקי כח ואגו, וכו'. רציתי להדגיש שזה לא המקרה שאני מתייחס אליו, אבל זה קיים. ועכשיו הזכרת לי שבמשפט ההוא רציתי לצרף קישור ושכחתי, אז אני הולך לטפל בזה.

 3. אריה, אני יודעת שלא כל שליטה היא צבאית, אבל אתה יודע איכשהו כשמדובר אפילו באקדמיה המילה שליטה מקבלת גוון כוחני…

  סתם הארה, אתה יודע

 4. כן, בוודאי. יש כל-כך הרבה דוגמאות לשימוש רווח בלשון צבאית להקשר אזרחי, שנובעות גם מהמקומות שבהם העברית מתפתחת ומשתנה…

 5. לפני זמן מה נכחתי בפאנל על הפרורוגציה של הפרלמנט בקנדה (דמיין קישור לפוסט הרלוונטי בבלוג שלי). הנוכחים דיברו על ההיסטוריה של הפרורוגציה והבעיתיות בשימוש הנוכחי בהליך. אחד הפאנליסטים, לעומת זאת, החליט שהדבר הנכון לדבר עליו הוא שהצופים שהולכים להפגין כנגד הפרורוגציה צריכים להפגין גם בעד שינוי שיטת הבחירות בקנדה, והפליג בשבחי הרפורמות שהוא מעוניין לקדם.
  שינוי שיטת הבחירות הוא נושא שנתון במחלוקת נוקבת בקנדה, אבל לא ממש רלוונטי לפרורוגציה של הפרלמנט.
  בקיצור, האיש עשה מחטף דומה למה שאתה מתאר בנקודה האחרונה. אולי לא מפתיע שמחטפים פוליטיים מבוצעים בכנסים על פוליטיקה, כשם שלא מפתיע שמחטפים דתיים מבוצעים בכנסים בנושאי דתות. לכימאים זה לא היה קורה.

 6. תום – תודה על הלינק,אני אעיין בזה. אבל אם הוא מגדיר את עצמו כתיאולוג (ולא "חוקר דת"), האם זה לא אומר שהוא מגיע לזה מהכיוון השני, קרי – שהוא רוצה להכניס יותר דת לתוך העבודה האקדמית שלו או לאקדמיה בכלל?

  דובי – הנה הקישור המדומיין: http://dubikan.com/archives/1151
  אני שמח לשמוע שאני לא בתחום היחיד שסובל מאנשים שאינם מבדילים בין מחקר אקדמי של משהו, לדבר עצמו. אבל למה שמדענים שעוסקים באבולוציה בדרך זו או אחרת לא יסבלו גם כן? זה לא פייר.

 7. שלום ותודה. היה מעניין. אבל אני רוצה להציע אבחנה אחרת בנוגע לחלק הראשון: לא הקורפוסים מבדילים בין הדיסציפלינות, אלא השימוש שהן עושות בקורפוסים – השאלות אותן הן שואלות.

  על קצה המזלג, חוקרי הספרות נשארים בתוך ד' אמותיו של הטקסט – הם מתעניינים בדמויות, באמירות, במסרים, ביחסים בין דמויות, במבנה העלילה, בלשון, במבנה המשפט, במשקל, בדימויים ועוד. הם חותרים להבנת האיכות הספרותית של הטקסט כטקסט. מקסימום הם יצאו מהטקסט כדי לבחון את יחסו ליוצרו, הכותב, וליהפך.

  לעומתם ההיסטוריונים מתעניינים ביחס שבין הטקסט לחברה שיצרה אותו ואשר אליה הוא מיועד – אילו ערכים הוא משקף, אילו אמירות נאמרות בו, מה מלמד הדבר על תפיסת העבר, למשל, על הדיהם של אירועים שהתרחשו, על המשמעות שנתנו אנשים למאורעות שחוו. זאת קורה ביתר שאת מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 ו"המהפך התרבותי" (הגרסה ההיסטוריונית לפוסטמודרניזם) ועליית לימודי הזיכרון במיוחד, שעוסקים לא רק ב"מה שקרה", אלא בעיקר ב"איך חברה מסויימת התייחסה/חשבה/הבינה/עשתה שימוש במה שקרה". כך היסטוריונים רבים עושים שימוש אינטנסיבי, ולא אנקדוטאלי, במקורות אותם תייגת תחת הקורפוס של אנשי חקר הספרות.

  מצד שני, חלק מהמהלך הפוסטמודרני הביא חוקרי ספרות (ותרבות ואחרים מכל דיסציפלינה במדעי הרוח והחברה כמעט) לבטל את המתודות ההיסטוריות בטענה שהן משקפות טענות אנכרוניסטיות לחקר האמת ולהיסטוריציזם שחלף מהעולם, ובשם מומחיותם האקדמית בחקר ייצוגים של המציאות גם הם הופכים להיות היסטוריונים. וכם "לא-היסטוריונים" החלו לכתוב ספאי היסטוריה גם כן.

  כך שנאי רוצה להציע, מחד, שלא הקורפוסים מבדילים בין הדיסציפלינות, אלא אופן השימוש בהם והכלים בהם מצוייד החוקר כשהוא ניגש לטקסט. מאידך, זו הכללה שבמידה מסויימת חוטאת לאמת, שכן במציאות הרב-דיסציפלינרית של האקדמיה העכשווית הגבולות מטשטשים, לטוב ולרע.

 8. תודה. אתה צודק, כמובן, ואתה עוזר לי לחדד את מה שניסיתי לומר: בעצם, לא רציתי לדבר על ההבדל שבין היסטוריונים לחוקרי ספרות, אלא על ההבדל שבין היסטוריונים וחוקרי ספרות של תקופות אחרות (ודאי של העת החדשה) להיסטוריונים וחוקרי ספרות בתחום שלי. כי גם ביחס למקרא, היסטוריונים וחוקרי ספרות שואלים שאלות שונות, אבל הם כל הזמן דורכים אחד לשני על האצבעות, מה שלא קורה בין חוקרי שואה משתי הדיסציפלינות האלה.

  הניסוח שלך מאוד עוזר, תודה.

סגור לתגובות.