דמות פנים בשמים במבצע עופרת יצוקה

[לפוסט שני בנושא, לחצו כאן] 

בממשק של וורדפרס שמשמש לכתיבת הבלוג הזה יש אפשרות לראות אילו מילים אנשים חיפשו במנוע החיפוש כדי להגיע לבלוג (בכוונה או במקרה). יש פעמים שמשמח אותי לדעת שאנשים מגיעים לבלוג שלי במילים הללו (למשל "הסכסוך היהודי-ערבי" – משמח אותי שאנשים שמחפשים עליו חומר ישמעו גם את מה שיש לי לומר), ויש פעמים שאני קורא את מילות החיפוש ומתמלא תחושת החמצה של חנווני: "סליחה, אבל אין לנו את זה" (שלשום, למשל, מישהו חיפש את המילים "בלוג ימני דתי אקדמי" – יש לי שתיים מתוך ארבע, אבל לא בדיוק מה שהוא חיפש). לאמיר אהרוני יש עמוד חביב בעניין.

אחד הדברים שמשפיעים על יחסי הגוגל-וורדפרס / מחבר בלוג-מחפש אקראי באינטרנט, הוא הבחירה שלי לגבי הכותרת. את הכותרת של הפוסט הזה בחרתי מילה במילה מחיפוש שמישהו ערך והגיע במקרה לבלוג שלי: "דמות פנים בשמים במבצע עופרת יצוקה". גם החיפוש הזה הוליד בי את תחושת החנווני שאין לו, אך החלטתי לעשות מעשה, כדי שהבא שיחפש את המילים הללו יגיע מיד לכאן, וישמע את מה שיש לי לומר בעניין:

אין, לא הייתה, ולא יכולה הייתה להיות, דמות פנים בשמים במבצע עופרת יצוקה. נחלק את הטענה לשתי עמדות:

העמדה שלי, החילוני האתאיסט, היא שאין אלהים, וממילא אין ניסים, ולא יכלה להיות התגלות כזו או אחרת במהלך המבצע בעזה.

כעת לעמדת המאמין שהגיע לעמוד הזה בחיפוש אחר עדויות לדמות פנים בשמים במבצע עופרת יצוקה: לשיטתך, יש אלהים, הוא נתן את התורה בהר סיני, כל הכתוב בתורה הוא אמת, וממילא האל הזה יכול לעשות נסים כרצונו, וכפי שמתוארים נסים רבים בתורתו.

לפי השיטה הזו, ושוב – לא לפי השיטה שלי, אבל לפי השיטה שלך, אלהים יודע לעשות נסים שהם מעשים יוצאים מגדר הרגיל, שאינם כדרך הטבע, ושאינם טעונים הוכחה. להיפך: הם-הם ההוכחה שלפנינו ישות שהיא שולטת בטבע, ואין הטבע שולט בה. כך היה כאשר משה בא לפני פרעה, וכך כאשר נעמן פגש את אלישע. על כן אומרת המכילתא: ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל.

כל מי שאומר שאלהים עשה נסים במלחמה זו או אחרת, או שרחל אמנו הגנה על החיילים בעזה, לא זו בלבד שהוא מדבר דברי הבל גמורים, הוא עושה זילות נוראי של מילות התורה. התורה מבהירה לנו באופן חד-משמעי מהו נס. נס הוא דבר שמחוץ לטבע, ושברור לכולם שנעשה אך ורק כדי להוכיח את גדולת האל. במכת צפרדע משה מבקש מפרעה לקבוע מתי תיפסק המכה, "למען תדע כי אין כיהוה אלהינו".

לכן, המחשבה שאלהים יעשה נס שרק אנשים מסויימים יראו אותו, שיעבור מפה לאוזן, שלא ידווחו עליו בחדשות, ושיהיה צורך למצוא עליו מידע באתרים נידחים בעזרת גוגל, היא זילות מוחלטת של תפיסת הנס ושל כוחו של אלהים – לשיטתך!

אני יודע שיש תירוצים מכאן ועד הודעה חדשה: תירוץ אהוב הוא שהדור שלנו איננו זכאי כמו הדור של משה, ועל כן אין אנו ראויים לניסים כמו הנסים של דור העבדים. זהו תירוץ אווילי, שמתעלם מהעובדה שאותו דור שזכה לראות את מכות מצרים, את קריעת ים-סוף וקיבל את התורה מפי הגבורה, הוא גם אותו דור של מתלוננים, של חטא העגל, של מי מריבה – אותו דור שאלהים החליט שאיננו דור ראוי לנחול את הארץ. הגמרא אומרת במפורש: "דאמר רב הונא: ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו". דווקא משום שהיו קטני אמונה היו זקוקים לניסים יוצאי-דופן כדי להשיב את האמונה אליהם.

כך שלפי המקורות עצמם, אין יסוד לתירוץ שבדורנו אין ניסים כיוון שאיננו דור ראוי – אם משום שדווקא דור קטן-אמונה ראוי לניסים רבים, ואם משום הספיקות הרבים באשר לגדולת אותו דור, כביכול.

אך ירודה מכל היא התפיסה המשובשת לגבי רצון האל, כפי שמתבטאת בציפייה לראות את דמותו בשמיים בזמן מבצע צבאי: האם אתה, שהגעת לבלוג הזה כיוון שאתה מאמין בכך, יכול להסביר מה המשמעות של הופעת האל בשמיים, או הופעת רחל להגנה על החיילים? הרי אם אלהים מחליט להתערב במעשי אדם כדי להציל את ישראל, ודאי שיכול היה לעשות משהו עצום יותר, כדי להפסיק את הטרור כליל, להפוך את ליבם של הפלסטינים לשוחרי שלום, או אפילו לעורר אצלם את יצר ההגירה, הלא כן? וכל עוד שאיננו עושה כן, לשיטתך, פירוש הדבר שהוא בוחר שלא להתערב בישראל היום, וסיבותיו עמו. האם באמת ייתכן שבורא-עולם שכל הטבע, וכל מהלכי הבריות בידו, יבחר לשחק מחבואים או דוקים בשעת מלחמה? יציג את פניו בשמיים להרף עין, כך שרק חייל זה או אחר יראה אותו, במקום לעשות נס משמעותי שיגרום לכולם להאמין בו? האם הגיוני שהוא יבחר לזרוק את הקסאמים בשטחים פתוחים או במבנים ריקים, כפי שכמה טענו, במקום לעצור את הקסאמים כליל? הטענה עצמה היא ריקה! אם הקב"ה עושה נס, חזקה עליו שזה יהיה מעשה שלא כדרך הטבע, שהנס מודיע על בוראו. וכל עוד הדברים מתנהלים כפי שיכלו להתנהל גם ללא התערבות אלוהית, אין לנו אלא להניח שהם אכן התנהלו ללא התערבותו. אך הטענה כאילו הוא מתערב, ובוחר להתערב בדרך שאיננה גלויה, היא טענה שאינה לכבוד המאמין ואינה לכבוד האל. יש בה לומר שהוא, כביכול, איננו מסוגל להחליט אם הוא רוצה להתערב, לגאול את ישראל, להודיע את דבר-קיומו לעולם, או שהוא בוחר להמשיך בהסתר פנים.

אז נא להפסיק עם השטויות. נס הוא אך ורק דבר שמחוץ לטבע, שאין יכולת להתווכח עליו, ושאין צורך לחפש עליו עדויות בגוגל. פשוט כולם יודעים עליו כבר. בלק שמע על יציאת מצרים בלי סי.אן.אן ובלי גוגל. כשיהיה נס, אנחנו נדע עליו. עד אז, אין לחפש נסים במקומות שאינם.

סרגל ראשי: אודות | מקרי | משנתי | תגובות | תגיות | תולדות | תפוצה

11 מחשבות על “דמות פנים בשמים במבצע עופרת יצוקה

 1. אני זוכר ויכוח שלי בירושליים עם בנות עקיבה שהסתיים בטיעון של אחת מהן על כך שמתי שהמשיח יבוא ומשהוא על השטחים.
  יצאת בזול, אלי הגיעו כבר עם מילות החיפוש "נאום אובמה בקהיר לפי הקבלה" ו "שבע ילדות יהודיות".
  זה סממן שהעולם הופך פונדמנטליסיטי, יהודים, מוסלמים נוצרים.
  אני קורא עכשיו את The Delusion of god הוא כותב ממש מזעזע אבל חשוב לקרוא את הספר הזה. חבל שלא כל האתאיסטים יודעים לכתוב כמו פיליפ פולמן. הרבה יותר זורם וככל שאני קורא את אשליית האלוהים אני רואה עד כמה פולמן בחומריו האפלים היה מדוייק.

 2. אוי, ויכוחים עם בנות עקיבא בירושלים…
  אני נפלתי לויכוח כזה פעם כששאלתי מה השעה. אחת מהן, שמן הסתם לא קראה את פרויד מעולם (וחבל), חזרה כמה פעמים על שאלה אחת שמאוד הטרידה אותה: "אם אין אלוהים, אז איך באת לעולם?"

  כדי שלא להלבין פני אדם ברבים (בעיקר בפני חברותיה), נמנעתי מלהסביר לה.

 3. עד קריאת דבריך אלו לא ידעתי על, איך לקרוא לזה – שמועות? הרהורי לב? טיפשות? – של מה שכינית – "דמות פנים בשמים במבצע עופרת יצוקה".
  שמעתי על סיפורי "רחל אימנו היקרה שהצילה חיילים בעת המבצע", אך על התגלות הפנים לא שמעתי.
  אני תוהה אם רשת האינטרנט, על הפתיחות הנפלאה שבה, אינה עוזרת להפיץ דברי תפלות כאלו, שבימים אחרים, אולי היו נשארים בגדר קוריוז.

  ובעניין תשובותיך למפיציי סיפורי הנסים, אמנם אתה נותן תחמושת למתווכחים עימם, שזה דבר טוב בפני עצמו, אך לעצם הוויכוח שלך עימם, נראה לי שאתה משחית דבריך לריק עליהם, כי ההיגיון הרציונלי אינו עובד אצלם.

  ובקשר לתשובת הנערה – אם אין אלוהים איך באת לעולם – תשובה זו נמצאת על מישור חשיבה, המוכיח את קיומו של אלוהים דרך תופעות טבע, בדרך של אלימינציה שלילית, כמו דברי אמנון יצחק, שפרח יפה, מוכיח את קיומו של אלוהים, כי אילולי הוא , מי יכול לברוא פרח יפה כל כך.
  גם כאן, ההיגיון אינו רציונלי, ולכן לאנשים רציונליים אין כלים להתמודד עם טיעונים מסוג אלו.

  דרך אגב, אפשר לומר – הגיון אינו רציונלי? האם המשפט אינו מכיל סתירה פנימית?

 4. תודה, עדה. גם אני לא שמעתי על זה עד אותו חיפוש שהוביל מישהו לבלוג שלי במקרה.

  את צודקת שאצל רוב המאמינים השיקול ההגיוני שאני מציג כאן לא ישנה דבר. ועדיין, אני מניח שמישהו שמע את השטות הזו איפשהו ומחפש הוכחות. ואולי הוא יגיע לעמוד הזה, ויבין שההוכחות מעידות על דבר אחר.

  דבר שמאמינים רבים אינם מודעים אליו, היא שהדת בעצם מניחה שהאל פועל בצורה הגיונית: עצם האמונה בקיומו איננה דורשת הגיון, ולא ניתן להוכיח אותה בכלים לוגיים. אך עבודת האל תובעת בעצם הנחה שהאל פועל בצורה הגיונית. מחזירים בתשובה רבים הופכים את היוצרות: הם טוענים שהם יכולים להוכיח בצורה לוגית את קיומו של האל (דוגמת הפרח שהבאת), ומכחישים שהוא פועל בצורה הגיונית ("אנחנו לא יכולים להבין את דרך המחשבה שלו").

  "הגיון שאינו רציונלי" אכן נשמע כמו סתירה פנימית, אבל אני מבין למה התכוונת. יש שיטתיות באמונה, שהיא "ההגיון הפנימי של המאמין", ושיטה זו איננה רציונאלית (יש כאלה שיאמרו שאם היא אינה ראציונאלית, היא גם אינה יכולה להיות שיטה, אך נניח לתסבוכת הזו…).

 5. אהלן
  אריה אני מעולם לא שמעתי את הטיעון הזה שהדת מניחה שהאל פועל בצורה הגיונית ואשמח לקבל חומר קריאה מעניין בנושא אם יש לך (אגב אם לא קראת אז שאול צודק "זי גוד דילוזן" זה ספר חזק. חוץ מזה עזוב אותך מטחנת הרוח הזאת של להסביר לוגית למאמינים למה הם טועים….

 6. תודה.

  פוסט כזה, ודומים לו, איננו מתכוון להתפלמס עם אנשים שבטוחים באמונתם, אלא עם אנשי שוליים, שמחפשים הוכחות מעין זו לקיומו של האל, על בסיס שמועה ששמעו או בדיה שסיפר איזה רב. הבהרת השטות שבדבר עשויה לסייע למאן דהוא להסיק מסקנות. לגבי טחנות רוח – ניתן לומר זאת כמעט על כל פוסט שלי.

  אני באמת לא יכול לחשוב על מקום שקראתי את זה בו, והטענה המוצהרת של אנשי דת רבים היא הפוכה: "נסתרות דרכי האל". אלא שכדי לעבוד את האל, אדם מוכרח להניח שלאל יש רצון, שהוא מסוגל לתווך את הרצון הזה בדרך שתהיה מובנת לאדם, ושהוא אכן עשה זאת במסורת זו או אחרת.
  אם נניח שלאל אין הגיון אנושי כלל, זה איננו שומט את הקרקע מתחת מציאותו, אך ודאי שאין טעם לעבוד אותו. הרי עד כמה שאנחנו יודעים, אולי מתן תורה בהר סיני היה סוג של מתיחה, ורק אלו שעברו על כל עשרת הדיברות יגיעו לגן עדן, בעוד שכל השאר יסבלו בגיהינום לנצח. למה שהוא יעשה דבר כזה? "אני לא יודע. נסתרות דרכי האל". כך שהבסיס היחיד לפולחן הוא זה שאני יודע מה האל רוצה ממני, ושאם הוא אמר שהוא רוצה משהו, אני אכן צריך לקיים אותו. זה על קצה המזלג, ועם דוגמה לא הכי מוצלחת (כי הרי למתיחה יש הגיון פנימי משלה, ועדיין לא הבאתי דוגמה של פעולה לא הגיונית בכלל, אבל נסתפק בזה).

 7. מי שראה את העיינים בסרטון רק הוא יוכל להבין על מה שמדברים וכמובן ירגיש פחד
  אני אישית ראיתי את העיינים ופחדתי וכמובן זוהי השכינה של הקב"ה ששמרה על החיילים שלנו בעזה ורק להזכיר יום הדין יותר מפחיד בהרבה כי שם מחליטים על כל התכונות והרכוש של הבן אדם

 8. אביה,המשפט שכתבת לא היה ברור. תענה לי בבקשה בכן או לא: האם אתה טוען שיש סרטון, שאתה בעצמך ראית, ושבסרטון הזה אתה ראית את העיניים של יהוה?

 9. שלום ! אוקיי , קראתי את שכתבת , איני חרדית מברסלב ולא משתייכת לשום קבוצה אך אני יהודיה מאמינה בליבי באלוהים וביהדות , דמות אלוהים זו אינה! כי כפי שכתבת אלוהים אינו נגלה לעינינו , יתכן שזו הינה יצירת הפוטושופ או כל יצירה אחרת אך קיימת האפשרות שזו הינו אות ושוב אות ולא דמותו של אלוהים , להראות ולהביא לאמונה אצל אנשים שאמונתם התרופפה ( כמו אצלי בשנים שקדמו להבנה שהכל משמיים ) , ניסים קרו במלחמה הזו בכל שנייה כתושבת אשקלון יכולה להודות על כך , שמעבר לשיעורי הבית שעשה הרמטכל המכובד אשכנזי היו דברים שאי אפשר להסביר במילים , ולגבי האמונה באלוהים – כל תירוץ או סיפור הגיוני אינו מסביר מאיין הגענו אנו , אבולוציה – מפץ שמפץ מאיפה בה המפץ הגדול – יש למישהו הסבר לכל זה – לא ולא רק הגיון אחד כל על שהביא את הכל .

 10. תודה על התגובה.

  1. בכל זאת, אני מקווה שאת יכולה לשייך עצמך לפחות לקבוצת השתייכות כלשהי, באשר האדם הוא יצור חברתי. אני, על כל פנים, איני מתרשם מאנשים שאינם מסוגלים לשייך עצמם לשום קבוצת הזדהות / השתייכות.

  2. הנס, כפי שניסיתי להסביר במפורט, איננו כל דבר שלא ניתן להסבירו. למעשה, ההיפך הגמור הוא הנכון: הנס, בהגדרתו, הוא דבר שניתן להסבר ושנעשה באופן כזה שיהיה ברור שהוא מחוץ לטבע. כל דבר אחר, בין אם הוא צירוף מקרים ממוזל, מדע או משהו אחר – איננו נס. חד-משמעית, בעופרת יצוקה לא היה אירוע, אפילו אחד, שהיה באופן חד-משמעי נס משמיים, כפי שמתוארים לנו נסים במקרא. התכחשות לעובדה זו משמעה חוסר הבנת המושג נס.

  3. אם אלוהים היה רוצה להביא אות כדי לשכנע אנשים שאמונתם התרופפה, הוא יודע איך לעשות זאת, וזה מתואר במפורט בחמשת החומשים. לעשות משהו שאולי הוא פוטושופ ואולי הוא אות, זה לא מעשה שכל-כך מתאים לאלוהים, ולא משהו שמסייע לאמונה המתרופפת. כך שהטענה שניסית לטעון היא לא כזאת הגיונית.

  4. "מפץ שמפץ מאיפה בא המפץ הגדול – יש למישהו הסבר לכל זה" התשובה היא כן. זו חוכמה קטנה מאוד לומר "מפץ שמפץ" מבלי שקראת אפילו ספר אחד על המפץ. את הטענות שלי כנגד הדת אני טוען אחרי שקראתי לעומק במקרא, בתלמוד, אצל רש"י, אבן-עזרא, הרמב"ם, הרמב"ן, האר"י, יהודה הלוי ועוד רבים וטובים והגעתי למסקנה שאין שום אמת ושום עקביות בטענות הדת.
  אם את רוצה לקחת על עצמך לקרוא את כתבי איינשטיין ודארווין (בתור התחלה) ולהפריך את הטענות שלהם, אני משוכנע שיהיו רבים שיקבלו אותך בברכה, אבל את לא מכבדת את האינטיליגנציה של עצמך אם את אומרת "מפץ שמפץ" ושואלת אם יש הסברים לדברים האלה, לפני שבדקת.

  וכן, שמתי לב שהטענה "הכל מהשמיים" היא הרבה יותר פשוטה ללמידה מהתיאוריות של דארווין ואיינשטיין. זה לא הופך אותה לנכונה יותר.

 11. נ.ב. – שכחתי לציין (בעיקר עבור קוראים אחרים שיבחינו בתגובה הזו), שהפוסט הבא (שככל הנראה יתפרסם בכל זאת רק בשבוע הבא) עוסק בין היתר בשאלת יחס יהודים דתיים למפץ הגדול, כך שהתגובה של לאה הייתה בדיוק במקום, וכיוונה למשהו שאני הוגה בו ממילא.

סגור לתגובות.