מציאות וירטואלית

מזה כשבוע, אולי קצת יותר, שמספר החברים שלי בקפה עולה על מספר החברים שלי בחיים. לידיעתכם.